Chính sách Giao hàng & vận chuyển tại Vinamax

1. Thời gian bàn giao máy, thiết bị:

Thời gian bàn giao được ghi rõ trong HĐKT. Bên B có trách nhiệm thông báo thời gian bàn giao cụ thể cho Bên A trước ít nhất 03 ngày để Bên A chuẩn bị cho công tác bàn giao, nghiệm thu máy, thiết bị.

2. Chi phí vận chuyển:

– Chi phí vận chuyển phát sinh được thông báo theo từng dự án, hợp đồng cụ thể. Được ghi rõ trong hợp đồng kinh tế.

3. Địa điểm bàn giao thiết bị:

Theo sự thống nhất của hai Bên, được nghi rõ trong HĐ mua bán. Nếu Bên A thay đổi địa điểm nhận hàng đã nêu, cần phải thông báo trước cho Bên B ít nhất 03 ngày làm việc để Bên B sắp xếp thời gian bàn giao. Bên A chịu trách nhiệm thanh toán tất cả mọi chi phí phát sinh trong quá trình thay đổi địa điểm nhận hàng.

4. Kiểm tra và nhận bàn giao thiết bị:

Bên A có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền để kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách hàng hóa đã nêu trong chứng từ mua bán. Khi phát hiện sai sót, Bên A phải thông báo ngay cho Bên B hoặc người đại diện có thẩm quyền của Bên B để tiến hành lập biên bản xử lý có chữ ký xác nhận của người đại diện mỗi Bên, đồng thời cùng kết hợp giải quyết vấn đề.

5. Thời gian lắp đặt, chạy thử, gỡ lỗi, đưa vào sử dụng:

Tùy theo từng dự án cụ thể, thời gian lắp đặt, chạy thử, gỡ lỗi, đưa vào khai thác sử dụng được ghi rõ trên hợp đồng, quy định rõ số ngày làm việc sau khi Bên A nhận bàn giao thiết bị. Ngay khi Bên B hoàn tất quá trình lắp đặt, chạy thử, gỡ lỗi, đào tạo vận hành, chuyển giao kỹ thuật, hai Bên sẽ thống nhất ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu.

  • Chính Sách Giao Nhận Hàng

– GIỮ PHIẾU BIÊN NHẬN DỊCH VỤ – ( Bảo hành và giao nhận hàng khi có phiếu )
– KHÔNG LIÊN HỆ RIÊNG VỚI KỸ THUẬT, Khi cần sử dụng dịch vụ Xin vui lòng liên hệ CTY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ NAM KHANG ( 028.2243.8248 ) (Giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi và khiếu nại sau này)
– XÁC NHẬN Khi kỹ thuật mang máy tính và linh kiện về sửa khách hàng cần gọi về văn phòng công ty thiết kế web chuẩn seo để xác nhận (tránh mạo danh và lừa đảo)

  • Chính Sách Cài Đặt

– Mọi cài đặt sửa chữa đều được nhân viên kỹ thuật báo giá trước khi làm.